Τότε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι αγωνίστηκαν για την Πατρίδα και νίκησαν.

Και τώρα ενωμένοι θα νικήσουν.

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ, ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ.

-Ο-
Πρόεδρος

Πρόδρομος Εμφιετζόγλου