Του ΔΗΜΗΤΡΗ   ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Αντί προλόγου
 
«Οι  Μετριότητες, υπομετριότητες καί ανθυπομετριότητες πού συναπαρτίζουν τό Ελληνικό πολιτικό καί παραπολιτικό κόσμο, δέν έχουν το ανάστημα νά θέσουν καί νά λύσουν ιστορικά προβλήματα. Ισως νά καταρρεύσουν ακόμη καί στήν  περίπτωση  πού βρεθούν στήν ανάγκη νά διεξαγάγουν πόλεμο>> (Παναγιώτης  Κονδύλης, <Θεωρία τού Πολέμου, 1995>).
 
 
Η κυβέρνηση τού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά καί ο ίδιος ο πρωθυπουργός, εξακολουθούν μέ δηλώσεις καί ενέργειές τους νά  απαξιώνουν τήν ύψιστη αποστολή τών Ενόπλων Δυνάμεών μας αλλά καί νά πληγώνουν καί νά <<κονταίνουν>>, τό φιλότιμο καί την εθνική αξιοπρέπεια τού έμψυχου Δυναμικού τους. Τά παρακάτω περιστατικά, πού θά αναφέρω, αποτελούν, μόνο, ένα μικρό μέρος τού πάζλ τών εθνικών υποχωρήσεων καί τής άκρατης κομματοκρατίας πού βάζει τίς  πολιτικές  φιλοδοξίες  καί πάνω από τήν Εθνική Αμυνα αυτής τής πατρίδας.
 
 
1.Ελληνική κυβέρνηση καί Εθνική Αξιοπρέπεια : Δύο κόσμοι ασύμβατοι ! 
 
Τό (μή Διαβαθμισμένο) Πρακτικό τής Σύσκεψης στό Υπουργείο Αμυνας (ΥΠΕΘΑ), τής 14/2/2022,μεταξύ τής  ΓΔΑΕΕ (Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών καί Επενδύσεων) καί τού εκπροσώπου καί Συμβούλου τής Γερμανικής  εταιρείας  KMW, έπρεπε νά προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις από μία χώρα πού σέβεται τό όνομα καί τήν ιστορία της. Συγκεκριμένα, ο παραπάνω εκπρόσωπος τής KMW, έκανε μία άθλια επίθεση, στήν διάρκεια τής Σύσκεψης, κατά τής Ελληνικής Επιτροπής καί τών Ελλήνων Αξιωματικών της, πού συμμετείχαν, μέ τά εξής πρωτοφανή καί απαράδεκτα:
 
*Ολοι εδώ δουλεύετε γιά νά πάρει τό έργο η INTRACOM καί έχω αποδείξεις γι αυτό.
 
*Γνωρίζω ότι εδώ μέσα υπάρχουν ρουφιάνοι τού Καρβουνόπουλου (τού στρατιωτικού  συντάκτη  καί διαχειριστή τής ιστοσελίδας militaire.gr.)
 
*Γνωρίζω πολύ καλά γιά τό άν υπάρχει πρόγραμμα αναβάθμισης ή όχι. Θά τό αναφέρω στήν Ιεραρχία σας, στόν Υπουργό καί τόν Πρωθυπουργό !
 
*Η  Επιτροπή σας είναι αναξιόπιστη.
 
Επίσης, οι Γερμανοί έθεσαν εκβιαστικά,ώς απαραίτητη προϋπόθεση, γιά συμβιβασμό, τών (2) μερών (Ελλάδας καί Γερμανίας), γιά παλαιότερες εκκρεμότητες (πού οι περισσότερες βαρύνουν τήν Γερμανική KMW), τήν αναβάθμιση τών αρμάτων Leopard 2A4 (άσχετα άν αυτά είναι αναγκαία γιά τήν χώρα μας). Ο ωμός αυτός εκβιασμός, πήγε καί πιό πέρα, αφού οι Γερμανοί απαίτησαν ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, τήν υπογραφή κοινού αποδεκτού κειμένου συμβιβασμού μέ όλα τά αναγκαία Παραρτήματα! Καί ευθύς, αμέσως, αποχώρησαν….
 
Η εφημερίδα  ΤΑ ΝΕΑ (Δημοσιογράφος Γιώργος Παπαχρήστος), σέ σχετικό άρθρο, αναφέρει καί τά εξής:
 
Γερμανοί πρός Ελληνες: <<Ελάτε νά συμβιβαστούμε γιά μερικά εκατομμύρια, αλλά θά μάς δώσετε ένα ακόμη πρόγραμμα  (2) Δίς ευρώ, αν θέλετε, πράγματι, νά συμβιβαστούμε>>.
 
Καί συνεχίζει ο δημοσιογράφος: <<Ο πρόεδρος τής Επιτροπής τής ΓΔΑΕΕ, είπε στούς Γερμανούς συνομιλητές του, ότι δέν γνωρίζει νά έχει εγκριθεί πρόγραμμα αναβάθμσης τών αρμάτων Leopard από τά αρμόδια κατά τόν Νόμο όργανα, καί ότι η ανάθεση τού προγράμματος αναβάθμισης δέν δύναται  να αποφασισθεί από τήν Επιτροπή, καθόσον αντίκειται στίς προβλέψεις τού Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού καί τής κείμενης νομοθεσίας περί Προμηθειών Αμυντικού Υλικού. Τότε, ο επικεφαλής τής αντιπροσωπείας τού Γερμανικού κολοσσού KMW, οργισμένος, είπε, μεταξύ άλλων, στούς Ελληνες αξιωματικους: Γνωρίζω πολύ καλά γιά τό άν υπάρχει πρόγραμμα αναβάθμισης τών αρμάτων ή όχι, καί αυτά πού λέτε σάν Επιτροπή, θά τά αναφέρω άμεσα στήν ιεραρχία σας καί στόν Υπουργό (Παναγιωτόπουλο) καί στόν Πρωθυπουργό σας.
 
Καί  ω  τού θαύματος, ενάμισυ μήνα μετά, στίς 30 ΜαΪου 2022, εντελώς <<συμπτωματικά>>, μία ημέρα πρίν από τήν συνάντηση τού πρωθυπουργού Κυριακου Μητσοτάκη μέ τόν Γερμανό καγκελλάριο Σόλτς, συνεδρίασε τό Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (παρακάμπτοντας έτσι τήν ΓΔΑΕΕ) καί αποφάσισε τήν αναβάθμιση (183) αρμάτων μάχης, τύπου Leopard, όπως επίσης καί τήν προμήθεια  τών Τoma Lynz.  Δηλαδή, οι Γερμανοί ήξεραν πλήρως, σέ σύγκριση μέ τούς ανενημέρωτους από τόν ΥΕΘΑ  Ελληνες αξιωματικούς, τί θά συνέβαινε, μέ τίς Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις, πού τελικά
αγόρασαν από τούς Γερμανούς,επί πλέον εξοπλισμό αξίας, (2) Δίς!… Δηλαδή, κάποιοι, είτε μεσα στό Πεντάγωνο, είτε μέσα στό Μαξίμου (Πρωθυπουργός), έχουν ανοικτή γραμμή επικοινωνίας μέ τούς Γερμανούς,<<ενημερώνοντας τους γιά  πρόσωπα καί πράγματα>>.
 
Τό θέμα είναι πολύ σοβαρό, άν τώρα μέ τίς Τουρκικές απειλές καί προκλήσεις, οτιδήποτε λέγεται καί σχεδιάζεται μεταξύ τών Επιτελείων, αυτά διαρρέουν στούς Γερμανούς, τότε,σίγουρα καί ο Ερντογάν θά τά πληροφορείται  αμέσως!..
 
Επιτέλους, θά σοβαρευθεί ο πρωθυπουργός καί οι υπουργοί του; Τά περί διαρροών <<απορρήτων πληροφοριών>>, όπως, ανέφερε σέ δηλώσεις του στή Βουλή, ο υπουργός Άμυνας, κατηγορώντας τούς αρμόδιους αξιωματικούς, άς τά αφήσει. Καλύτερα νά ερευνήσει στό Υπουργείο του, ο δέ πρωθυπουργός, παρομοίως στού Μαξίμου. Άλλωστε, οι Γερμανοί ήξεραν πού νά πάνε καί  τελικά, η <<δουλειά έκλεισε>>!…
 
Τό  Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο  από 12 (Αντιστρατήγους), απλά ανακοίνωσε τήν έγκριση τής παραπάνω Γερμανικής Αγοράς. Άραγε, δέν υπήρξαν Αξιωματικοί, οι οποίοι μειοψήφισαν; Πού είναι η Διαφάνεια;
 
Δυστυχώς, τό Πολιτικό Σύστημα ενεργεί καί πράττει μέ τρόπο πού δέν έχει καμμία σχέση μέ τό πραγματικό εθνικό συμφέρον. Ουδείς ενδιαφέρεται γιά τήν Διαφάνεια καί τίς προβλεπόμενες διαδικασίες, πού τό ίδιο τό Σύστημα έχει θεσπίσει, ενεργώντας, έτσι, όχι γιά νά διασφαλίσει τήν Διαφάνεια, αλλά γιά νά είναι καλυμμένο τό ίδιο  πολιτικά. Τό βλέπουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ότι τό παρόν Σύστημα Προμηθειών είναι αναποτελεσματικό, αδιαφανές καί εξαιρετικά χρονοβόρο, γιά νά μήν αναφερθούμε καί  στόν, αλήστου μνήμης, πρώην πρωθυπουργό, καί αποκαλούμενο <<τροχονόμο τών μιζαδόρων>>!…
 
Ο Νόμος Βενιζέλου έχει παραλύσει τό Σύστημα Προμηθειών, μέ αποτέλεσμα, μέ τήν επίκληση τού <<εθνικού κατεπείγοντος>>, νά γίνονται αθρόες Προμήθειες πολεμικού υλικού, κατά παράβαση τών κείμενων διαδικασιών, Παράνομα !…
 
Γι αυτό, οι Συμβάσεις κυρώνονται μέ Νόμο, αφού,προηγουμένως, υπογράφουν. Καί όλα αυτά βαφτίζονται <<απόρρητα>>. Ο  Νόμος περί Προμηθειών πρέπει νά αλλάξει. Όμως, τά κύρια πολιτικά κόμματα δέν τό  θέλουν, γιά προφανείς λόγους.
 
Οσον αφορά δέ,, τόν ερωτώντα, στή Βουλή,γιά τό σκάνδαλο μέ τούς Γερμανούς, βουλευτή τού ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Τσίπρα (Αναπληρωτή τού Τομέα Αμυνας τού κόμματός του), εστίασε τήν ερώτησή του, μόνο στόν εκβιασμό τών Γερμανών τής KMW. Oυδόλως, ενοχλήθηκε ο κύριος αυτός βουλευτής, από τό ιταμό υβρεολόγιο τών Γερμανών κατά τών Ελλήνων Αξιωματικών!
 
Δυστυχώς, δέν χαρακτηρίστηκε αυτός ο θρασύτατος εκπρόσωπος τών Γερμανών,ώς persona non grata, καί νά απελαθεί από τήν χώρα, αυθωρεί καί παραχρήμα. Αν όμως επρόκειτο νά απελαθεί κάποιος Ρώσος πρόξενος κατόπιν Αμερικανικών εντολών, η <<παραγγελιά>> εκτελείται σέ χρόνο dt. Ούτε ο πρωθυπουργός ούτε ο υπουργός Αμυνας,
είπαν έστω καί μία καταγγελτική λέξη, γιά τίς προσβλητικές φραστικές επιθέσεις τών Γερμανών είς βάρος τών εν δικαίω ευρισκομένων Ελλήνων Αξιωματικών, πού όφειλε ο Υπουργός Αμυνας νά τούς ενημερώσει πλήρως γιά τό υπό συζήτηση σοβαρό αυτό θέμα, Πρίν, νά αρχίσουν οι συνομιλίες μέ τούς Γερμανούς. Γιατί  έδωσαν τούς Έλληνες αξιωματικούς βορά στήν Ουνική  επιθετικότητα; Ούτε ίχνος εθνικής αξιοπρέπειας δέν έχει μείνει πιά στό πολιτικό σύστημα; Τά έδωσαν όλα στούς Δανειστές;
 
 
2.Tό  όργιο  τών Αμυντικών Εξοπλισμών
 
Η Επιτροπή Εξοπλισμών τής Βουλής έχει μετατραπεί σέ <<φερετζέ τής κυβερνητικής ασυδοσίας>>. Γιατί χωρίς καμμία ουσιαστική ενημέρωση, χωρίς τεκμηριωμένα αδιάσειστα επιχειρήματα, η κυβερνητική πλειοψηφία εγκρίνει Προμήθειες, χωρίς νά τηρούνται οι  προβλεπόμενες διαδικασίες. Μέσα σέ διάστημα 10 (δέκα) ημερών, ύψους άνω τών 3 (τριών) Δίς ευρώ, τήν ίδια ώρα πού αυτή η κυβέρνηση δηλώνει ανερυθρίαστα, ότι δέν έχει ούτε ένα ευρώ, γιά τόν <<πολλαπλασιαστή ισχύος>>, όπως αποκαλεί τίς Ενοπλες Δυνάμεις, καί κοροϊδεύοντας  τήν κοινωνία μέ <<επιδόματα ζητιάνων>>!
 
Επίσης, δέν είναι δυνατόν η Ελλάδα νά αγοράζει οτιδήποτε αποσύρουν οι ΗΠΑ. Διαλύσαμε, σχεδόν, τήν δική μας Αμυντική Βιομηχανία, καί γινόμαστε ο σκουπιδότοπος τών ΗΠΑ. Παράδειγμα χαρακτηριστικό: Παραγγείλαμε από τίς ΗΠΑ τά  Αμφίβια AAV-7 (πού τά αποσύρουν). Τήν ίδια ώρα πού  δέν μπορούν, λόγω όγκου, νά φορτωθούν στά αρματαγωγά μας, καί έτσι τώρα τό Υπουργείο Άμυνας, κάνει στά πλοία αυτά <<μερεμέτια>>(αν είναι δυνατόν), γιά νά μπούν τά αμφίβια αυτά οχήματα μέσα στά πλοία!…
 
Άραγε, οι βουλευτές τής Επιτροπής Εξοπλισμών πού συμμετέχουν, καταλαβαίνουν τί υπογράφουν, χωρίς καμμιά γνώση καί εξειδίκευση, σέ τοσο σοβαρά θέματα, κατ’ εντολήν τού κόμματος;
 
Όσον αφορά τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τό ΠΑΣΟΚ, δέν αντιδρούν, γιατί θά γίνουν<< δυσάρεστοι>> στίς ΗΠΑ !…Η αντιπολίτευση  σέ διακοσμητικό  ρόλο…
 
3. Κατασκευή Στρατιωτικών Υποδομών
 
Δέν τηρείται, ούτε κατ ελάχιστον, η Ελληνική Νομοθεσία. Στήν ουσία οι αρμόδιοι τού Υπουργείου Άμυνας <<εξαπατούν>> τό σύστημα, εκμεταλλευόμενοι, τήν ευχέρεια πού τούς  δίνει, νά χαρακτηρίζουν έργα ώς <<απόρρητα>>, ενεργώντας, έτσι, μέ πλήρη  άνεση καί φυσικά χωρίς έλεγχο, μέ τό επιχείρημα ότι <<αλλιώς δέν θά προχωρήσουν τά έργα>>. Καμμία ανάρτηση στήν Διαύγεια όπως υποχρεούνται (προκήρυξη έργων, Δημοπράτηση, σέ ποιούς κατακυρώθηκε τό έργο, πόσοι κατέθεσαν προσφορές,κλπ).
 
Επιβάλλεται νά επέμβει ο Στρατιωτικός Εισαγγελέας καί νά αναζητήσει, ποιοί, άραγε χαρακτηρίζουν έργα ώς<< απόρρητα>> καί μέ ποιά κριτήρια. Δέν υπάρχει υπέρβαση καθηκόντων καί διασπάθιση δημοσίου χρήματος; Τελευταία χαρακτηριστικά παραδείγματα νά αποκαλούνται απόρρητα, πχ, η ανέγερση ξενώνων στήν Φρουρά Καλαμάτας, στό Λουτράκι, Ναύπλιο, κλπ.
 
4. <<Ψηφαλάκια >> η ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ;
 
*Οι Πεζοναύτες αποτελούν σχηματισμό υψηλού επιπέδου τών Ενόπλων Δυνάμεων πού μεταφέρονται μέ τά υποστηρικτικά οπλικά συστήματα (Τεθωρακισμένα-Πυροβολικό), συνήθως, από τόν Στόλο. Προορίζονται γιά τήν διεξαγωγή αμφίβιων, ή/καί συνδυασμένων επιχειρήσεων μέ τήν συμμετοχή καί άλλων όπλων (Πεζικού, Τ/Θ, Αεροσκαφών, Ελικοπτέρων καί Ειδικής κατασκευής ταχέων σκαφών). Δυστυχώς καί εδώ ο μικροκομματισμός κάνει ζημιά μεγάλη!…
 
*Απίστευτες παρεμβάσεις σέ θέματα Εθνικής Αμυνας κάνουν οι βουλευτές τής ΝΔ τού Νομού Μαγνησίας (μάλιστα η μία εξ αυτών, σήμερα, είναι υφυπουργός Παιδείας), οι οποίοι, αφού στίς προηγούμενες εκλογές, έλαβαν υποσχέσεις, ότι θά παραμείνει η 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών στήν περιοχή τού Βόλου,, θεώρησαν, τώρα, ότι μπορούν μέ βάση τοπικά συμφέροντα (στό βάθος <<ψηφαλάκια>>), νά χαράξουν καί Πολιτική  Εθνικής Άμυνας .Τώρα, λοιπόν, θέλουν νά μήν έρθουν τά Αποβατικά πλοία στό λιμάνι τού Βόλου, τά οποία, όμως, πρέπει νά είναι δίπλα στήν 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών (γιά άμεση επιβίβαση γιά πολεμική αποστολή). Αλλά ΝΑ ΤΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ, απέναντι στήν Nέα Αγχίαλο Μαγνησίας, όπου ζητούν  οι βουλευτές αυτοί τής ΝΔ, από τήν κυβέρνηση Μητσοτάκη, νά κατασκευάσει Νέο Ναύσταθμο. Ο λόγος; Μά καί πάλι οι Δανειστές (ΤΑΙΠΕΔ). Διατυμπανίζουν δέ, οι βουλευτές αυτοί, ότι άν παραμείνουν τά πλοία τού Πολεμικού Ναυτικού στό Λιμάνι τού Βόλου (όπως επιβάλλουν στρατιωτικοί λόγοι), τότε, κατ’ αυτούς, θά κλείσει τό Λιμάνι καί τό ΤΑΙΠΕΔ δέν θά εισπράξει υψηλό τίμημα από τήν πώλησή του. Έτσι, λοιπόν, ζητούν από τήν κυβέρνηση νά κατασκευάσει ένα  Νέο Ναύσταθμο, στήν Νέα  Αγχίαλο, απέναντι, από τό υπάρχον λιμάνι τού Βόλου, γιά νά ελλιμενιστούν εκεί τά  Αποβατικά  πλοία  μας.
 
*Όμως, τό ΚΥΣΕΑ πού συνήλθε, δέν ενέκρινε τήν δημιουργία Νέου Ναυστάθμου στήν Νέα Αγχίαλο, γιατί δέν υπάρχουν χρήματα. Άλλωστε τό Πολεμικό Ναυτικό ουδέποτε είχε τέτοια σχέδια, αλλά καί άν υπήρχαν τέτοια κονδύλια, προτεραιότητα θά είχε η αποκατάσταση τών θεμάτων πού μάς απασχολούν στόν Ναύσταθμο τής Σαλαμίνας καί όχι η δημιουργία Νέου Ναυστάθμου καί δή σέ μιά περιοχή πού δέν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Επίσης, τό Σχέδιο δημιουργίας Νέου Ναυστάθμου, στήν Κρήτη, λόγω ελλειψης κονδυλίων, ακυρώθηκε, όπου θά ελλιμενίζονταν τά πολεμικά πλοία πού επιτηρούν τήν Ανατολική Μεσόγειο καί τίς θάλασσες τής Κρήτης, εκεί, δηλαδή, όπου η Τουρκική δραστηριότητα  είναι καθημερινή  σέ υλοποίηση  τού παράνομου Τουρκολιβυκού Μνημονίου.
 
Τελικά:
 
Θά πάρει θέση γιά τό θέμα ο ΥΕΘΑ ή θά φωτογραφίζεται χαμογελαστός μέ μία εκ τών βουλευτών-δραστών, πού αποσκοπούν μόνο στό ίδιον όφελος, πώς δηλαδή, θά δείξουν στήν τοπική κοινωνία τού Βόλου, πόσο πολύ τάχα, ενδιαφέρονται γιά τήν τοπική ανάπτυξη, ξεπουλώντας ακόμη καί τίς υποδομές μας, τής Εθνικής Άμυνας, γιά νά εξοφληθεί ένα παράνομο καί καταχρηστικό Δημόσιο Χρέος, πού κανείς από αυτούς, δέν τολμάει, έστω, νά ψιθυρίσει τό παραμικρό.
 
Αλήθεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί αφήνει νά <<σέρνεται>> αυτό τό ανοσιούργημα; Καί αυτός ακόμη μόνο τά <<ψηφαλάκια>>, σκέφτεται; Δέν συνειδητοποιεί τί μεγάλη ζημιά προκαλεί ο άκρατος κομματισμός τών πάντων; Δέν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο ;
 
 
5.Τά εξωφρενικά  τής Ανδρου
 
Αυτά πού συνέβησαν τότε (2017) στήν Άνδρο, είναι εξωφρενικά καί συνάμα εξοργιστικά.
 
Μιά μικρή ομάδα ανθρώπων, μέ ακραίες  φοβικές αντιλήψεις, επέβαλε τήν μεταστάθμευση τής Φρεγάτας τού ΠΝ από τό Μπατσί  τής Ανδρου στήν Κάρυστο  τής  Ευβοίας.
 
Τό ιστορικό: Εδώ καί αρκετά χρόνια, γιά λόγους καθαρά επιχειρησιακούς, επελέγη από τό Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), ο ορμος στό Μπατσί τής Άνδρου, ώς αγκυροβόλιο τής Φρεγάτας <<Σκοπούν>> τού Στόλου, πού είναι πάντοτε έτοιμη νά επέμβει στό Αιγαίο. Είναι, δηλαδή, η <<Άμεση Δράση>> τής θάλασσας.
 
Τό πλήρωμα τής φρεγάτας αποτελείται από περίπου (220) επαγγελματίες Αξιωματικούς καί Υπαξιωματικούς, από τούς οποίους τό 30% είναι γυναίκες.
 
Η οικονομική ενίσχυση τής τοπικής οικονομίας τού νησιού είναι δεδομένη. Κυριολεκτικά δίνει ζωή στό νησί. Τό πλοίο εφοδιάζεται μέ φρέσκα φρούτα καί λαχανικά από τούς  εκεί   παραγωγούς. Τό δέ πλήρωμα, όταν έχει ολιγόωρη άδεια κάνει τά ψώνια του από τά τοπικά καταστήματα, πάντοτε μέ σεβασμό, προσοχή καί αξιοπρέπεια.
 
Ο  ιατρός-αξιωματικός τής Φρεγάτα, άν υπάρχει έκτακτο σοβαρό περιστατικό στό Αγροτικό Ιατρείο στό Μπατσί, σπεύδει  μέ όλο τόν ιατρικό εξοπλισμό τού πλοίου νά προσφέρει βοήθεια. Καί τό κυριότερο: Τό ελικόπτερο τής Φρεγάτας είναι πάντοτε stand-by, γιά οτιδήποτε χρειαστεί.
 
Τελικά, κάποιοι κατάφεραν μέ γελοίες δικαιολογίες νά αναγκασθεί τό ΓΕΝ  νά αποφασίσει τήν μεταστάθμευση τού πλοίου τού ΠΝ, από τήν Ανδρο στήν Κάρυστο. Τώρα, κάποιοι πού βλέπουν τί έχασαν, προσπαθούν νά τό ξαναφέρουν πίσω, στό Μπατσί τής Άνδρου. Ίσως δέ, η αρχική απόφαση τού ΓΕΝ νά φύγει τό πλοίο από τήν Άνδρο, χρειαζόταν μια σοβαρότερη προσέγγιση !… Τό θλιβερό αυτό περιστατικό, όμως, επαναλήφθηκε καί αλλού.
 
Γιατί πρόσφατα, υπήρξε καί μιά ανάλογη περίπτωση στή Λέσβο, όπου μετά από διαμαρτυρίες καταστήματα ραχών, ένα από τά ταχέα σκάφη τού Στολου μας, πού ήταν δεμένο στήν Πέτρα τής Λέσβου (βόρεια πλευρά τού νησιού), διατάχθηκε νά τά <<μαζέψει>> καί νά πάει  στό λιμάνι τής Μυτιλήνης. Σέ τί ενοχλούσε άραγε, τό πλοίο τού ΠΝ; Διότι, όπως ισχυρίζονται οι καταστηματάρχες, οι <<ηλεκτρομηχανές τού πλοίου έκαναν θόρυβο καί ενοχλούντο οι τουρίστες>>, τήν ίδια ώρα, πού τά πλοία αυτά, αποτελούν τήν μοναδική εγγύηση, πώς, αν καί όποτε, έρθει η ώρα τού πολέμου, τά νησιά μας θά παραμείνουν  Ελληνικά !…
 
 
6. Στίς  8  Δεκεμβρίου  2021, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε επίσημη επίσκεψη στή Ρωσία, γιά συνομιλίες μέ τόν Πρόεδρο Πούτιν, στό Σότσι. Πρός τό τέλος τών συνομιλιών τους, ο Βλαδιμίρ Πούτιν απευθυνόμενος στόν Κυριάκο Μητσοτάκη, τού είπε: <<Κύριε Πρωθυπουργέ, επειδή εμείς εκτιμάμε τίς διαχρονικές Σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών μας, σάς προτείνω, η Ελλάδα νά παίξει τόν ρόλο Γέφυρας μεταξύ Ρωσίας καί Δύσης>>.
 
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, αιφνιδιασμένος, κούνησε τό κεφάλι του, καί αλλάζοντας  συζήτηση, άρχισε νά αναφέρεται στήν  επέτειο τών 200  χρόνων, από τήν Επανάσταση τού 1821, καί πλέον ουδέν! Χάθηκε, λοιπόν, μιά χρυσή ευκαιρία νά αναδειχθεί η Ελλάδα σέ διεθνή παίκτη, πού θά συνέβαλε τό γεγονός αυτό  σέ  σημαντική αναβάθμιση τού γεωστρατηγικού ρόλου τής χώρας μας. Πιθανόν, επίσης, αν δεχόταν τόν διαμεσολαβητικό αυτόν ρόλο, πού τού πρότεινε ο Πούτιν, νά μήν γινόταν η Ρωσική εισβολή στήν Ουκρανία, αν υλοποιούντο οι Συμφωνίες τού 2014, Μίνσκ 1  καί 2 (πού είχαν υπογράψει οι Δυτικοί μέ τήν Ρωσία) καί όλα θά  λύνονταν ειρηνικά. Τό συνδρομο υποτέλειας καί φόβου πού διακατέχει τόν Ελληνα πρωθυπουργό, τόν έκανε, κυριολεκτικά νά <<τό βάλει στά πόδια>>!… Καί σήμερα, ένας εισβολέας τής Κύπρου, τής Συρίας, τού Ιράκ, κλπ καί πού διαπράττει εγκλήματα γενοκτονίας κατά τών Κούρδων, δηλαδή, o Ερντογάν, νά <<αρπάξει>>τήν ευκαιρία καί νά παριστάνει τόν Μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας–Ουκρανίας, αναβαθμίζοντας τόν ρόλο τής χώρας του, εξαργυρώνοντας τον, δέ, μέ όπλα καί μαχητικά αεροσκάφη, πού παίρνει από ΗΠΑ καί Ρωσία, γιά νά υλοποιήσει τά Νεοοθωμανικά σχέδιά του εναντίον τής Ελλάδας. Όσο γιά τήν
κυβέρνηση Μητσοτάκη, καμμία σοβαρή χώρα δέν τήν υπολογίζει.
 
Είναι περιττό νά αναφέρω ότι σήμερα ο Πούτιν, δέν τρέφει καμμιά συμπάθεια, απέναντι στήν κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιά  τούς εξής, κυρίως.λόγους:¨
 
*Λόγω τών βαρέων όπλων πού στέλνουμε στήν Ουκρανία (Η Ελλάδα είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος προμηθευτής τής ΕΕ, αποστολής όπλων).
 
*Λόγω τών συνεχών <<βιτριολικών>> δηλώσεων τής κυβέρνησης κατά τής Ρωσίας, υπερακοντίζοντας ακόμη καί τίς ΗΠΑ.
 
*Λόγω τού επιθετικού ρόλου τού λιμανιού τής Αλεξανδρούπολης κατά τής Ρωσίας.
 
 
7. H κυβέρνηση Μητσοτάκη, πρόσφατα, πέραν τής στρατιωτικής βοήθειας, απέστειλε στήν Ουκρανία καί οικονομική βοήθεια, ύψους  260 (διακοσίων εξήντα εκατομμυρίων) ευρώ. Παρότι υπάρχουν χίλιες μύριες κρίσιμες ανάγκες στή χώρα μας, πού δέν καλύπτονται, εν τούτοις, ο Ελληνικού Λαός, μάλλον επιδοκιμάζει, εφόσον τό ποσό αυτό προορίζεται, πράγματικά, γιά τά θύματα τού πολέμου.
 
Δημιουργούνται όμως  απορίες:
 
Γιατί  ο λαλίστατος κύριος Μητσοτάκης δέν έχει αναφέρει τίποτα σχετικό στή Βουλή; Επίσης, πώς είμαστε βέβαιοι ότι τό σημαντικό αυτό ποσό δέν έχει, ήδη,<<παρκάρει>.σέ κάποιους, ιδιωτικούς, τραπεζικούς λογαριασμούς, στήν Ελβετία, αφού είναι γνωστό τοίς πάσι, ότι ειδικά στήν Ουκρανία, κυβερνούν οι νεοναζί πολέμαρχοι, τύπου Αζόφ, πού λεηλατούντά πάντα; Τί διασφαλίσεις πήραμε;
 
Πώς είναι δυνατόν γιά τήν αποστολή στήν Ουκρανία τού εμβάσματος αυτού νά γνωρίζουν  ακόμη καί οι Ρώσοι, ενώ οι Έλληνες βουλευτές βρίσκονται στό <<σκοτάδι>>. Πού είναι άραγε η διαφάνεια; Νομίζει ο πρωθυπουργός, ασκώντας γιά μιά ακόμη φορά προσωπική εξωτερική πολιτική, ότι διαχειρίζεται εδώ τά δικά του χρήματα ;
 
8. Ερωτήματα γιά τίς δηλώσεις τού πρωθυπουργού γιά τά Ρωσικά όπλα. Κυριάκος Μητσοτάκης: <<Τα Ρωσικά όπλα αποτελούν επιλογές άλλων δεκαετιών, περασμένων δεκαετιών. Δέν είναι Αμυντικά Συστήματα τά οποία είναι κρίσιμα γιά τήν Εθνική Αμυνα>>.
 
 
Ερώτημα 1 :
 
Τά S-300 PMU-1 καί τά TOR-M1, πού αποτελούν τό 100% τής αντιαεροπορικής ισχύος τής Κρήτης καί προστατεύουν τήν 115 Πτέρυγα Μάχης, πού είναι υπεύθυνη γιά τήν εναέρια Αμυνα τού Νοτίου Αιγαίου καί τών Δωδεκανήσων, αλλά καί τής Κύπρου, άραγε, δέν είναι κρίσιμα γιά τήν Εθνική Αμυνα ;
 
Ερώτημα  2 :
 
Ούτε τό Δ’  Σώμα Στρατού, στόν Έβρο, πού βασίζεται γιά τήν Αντιαεροπορική καί Αντιπυραυλική  Άμυνα, μέχρι τήν απόσταση τών 12 (δώδεκα) χλμ ,στά Αυτοκινούμενα Πυραυλικά Συστήματα TOR-M1 ;
 
Ερώτημα   3 :
 
Ούτε γιά τήν κύρια Άμυνα τών νησιών τού Αιγαίου, τά μοναδικά αυτοκινούμενα SHORADS τής AΣΔEN; Τό γεγονός ότι η Τουρκία επίμονα καί πιεστικά απαιτεί  νά αποσύρουμε τά Ρωσικά ρουκετοβόλα  RM-70, άραγε, δέν είναι κρίσιμα γιά τήν Εθνική Αμυνα; Τότε γιατί, αφού δέν είναι σημαντικά, τά στείλαμε στήν Ουκρανία ;
 
 
Ερώτημα  4  καί Μέγας  Προβληματισμός :
 
Αναμφισβήτητα, θά υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στήν Εθνική Άμυνα, (η Ρωσία, ήδη, μάς έχει εντάξει στίς <<εχθρικές χώρες>>), λόγω τής βέβαιης Αποκοπής Υποστηρικτικής Ροής Ανταλλακτικών καί Υπηρεσιών, από τήν Ρωσική Πολεμική Βιομηχανία  πρός τίς Ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις. Μπορεί νά  μάς εξηγήσει ο πρωθυπουργός, πώς θά αναπληρωθεί τό κρίσιμο αυτό κενό, στήν Εθνική μας Άμυνα; Γιατί μέ πολιτικές <> η χώρα μας πορεύεται στό βάραθρο τού γκρεμού. Η Κυβέρνηση έχει βάλει “όλα τά αυγά σέ ένα καλάθι”, αφού ο πλήρης  εναγκαλισμός μέ τίς ΗΠΑ, αποδυναμώνει αμυντικά καί διπλωματικά τήν χώρα μας καί τήν γυρίζει πίσω στό <<Στρατηγέ, ιδού ο Στρατός σας>>!…

Υ.Γ.  Συγχαρητήρια στόν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη καί ιδιαίτερα στά λαμπρά στελέχη πού επιλέγει.

Αναφέρομαι στήν πολύπαθη ΕΡΤ (αδρά αμειβόμενη από τόν άγρια φορολογούμενο Ελληνα πολίτη), καί στόν διαπρέποντα πρόεδρό της Κ.Ζούλα (πρώην εκπρόσωπο τού Γραφείου Τύπου τής Ν,Δ,), ο οποίος, μάς ενημερώνει, <<έγκυρα>>, καί επίσης ανεβάζει τό πολιτιστικό καί ηθικό επίπεδο τού Λαού. Μάς ενημερώνει <<έγκυρα>>, πχ. γιά τόν πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, μέ τόν Ελληνα <<ανταποκριτή>> τής ΕΡΤ, αντί νά βρίσκεται στή Μόσχα (όπως ψευδέστατα τόν παρουσιάζουν στά Δελτία Ειδήσεων τής ΕΡΤ), ο κύριος αυτός, νά κατοικοεδρεύει στήν Κυψέλη (Αθήνα). Αυτού τού είδους <<έγκυρη> ενημέρωση μάς προσφέρει η κυβέρνηση τής ΝΔ. Οταν δέ, αποκαλύφθηκε τό σκάνδαλο, μόνο η ΕΣΗΕΑ (συνδικαλιστικό όργανο τών δημοσιογράφων), επέβαλε στούς εμπλεκόμενους (τού Κ.Ζούλα συμπεριλαμβανομένου), κάποιες ελαφρές ποινές. Τά <<δικά μας παιδιά>> η ΝΔ τά καλύπτει μέ πέπλο σιωπής, γι’ αυτό καί ο  πρωθυπουργός δέν είπε τό παραμικρό, ενώ έπρεπε άμεσα νά απαλλαγούμε από τήν παρουσία τών ατόμων αυτών από τήν  ΕΡΤ.
 
Αλλά οι <<επιτυχίες>> τής ΕΡΤ συνεχίζονται. Παγκόσμια κατάληξη, προξένησε, επίσης, τό ρεπορτάζ, δημοσιογράφου τής  Δημόσιας ΕΡΤ, μέ θέμα <<πώς νά κλέψετε βενζίνη από τό αυτοκίνητο τού γείτονά σας>>!. Πρός μεγάλη χαρά τών επιδόξων κλεφτρονίων, κάποιος <<ειδικός>>, περιέγραφε λεπτομερώς τόν τρόπο, γιά νά αφαιρέσεις βενζίνη από ένα
αυτοκίνητο! Ήδη, παγκόσμιοι ραδιοφωνικοί οργανισμοί (BBC,κλπ), ζητούν,ειρωνικά, η <<πρωτοπόρα>>ΕΡΤ, νά κάνει καί άλλα  παρόμοια <<επιμορφωτικά>> ρεπορτάζ, πώς, πχ, μπορείς νά κλέβεις ένα πορτοφόλι ή μιά τσάντα, κλπ. Αυτή είναι η κατάντια πού μάς έχουν φέρει, οι κάθε είδους, εγκάθετοι τού κομματικού σωλήνα τής  ΝΔ,, πού διάφορα ξένα κέντρα μάς τούς επέβαλαν, η Ελλάδα τού πολιτισμού νά έχει μετατραπεί σέ τριτοκοσμική χώρα, !… Καί εδώ η κυβερνητική αφασία συνεχίζεται!…
 
Τουλάχιστον, θά επέμβει, επί τέλους, τό ΕΣΡ; Ο αρμόδιος εισαγγελέας θά έπρεπε νά επέμβει επίσης, αφού μέσω τής ΕΡΤ, προτρέπονται καί ωθούνται διάφορα άτομα νά διαπράξουν ποινικά κολάσιμες πράξεις. Σέ πόση ακόμη κατάπτωση θά γινόμαστε θλιβεροί μάρτυρες;

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Υποψήφιος Βουλευτής στην Α’ ΑΘΗΝΩΝ του κόμματος
¨ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ¨