Άκρως συγκινητικό αλλά και ενθαρρυντικό για τα στελέχη και τα μέλη της Πατριωτικής Ενώσεως το μήνυμα του παπά Μάξιμου Μόσχου από το Άγιον Όρος, το οποίο παραθέτουμε χωρίς κανένα άλλο σχόλιο.

Η Ελλάδα μας είναι ο «ομφαλός της γης»! η Φιλοσοφία, οι Επιστήμες, οι Τέχνες, η Ορθοδοξία, το Άγιον  Όρος, οι Μεγάλοι Ευεργέτες του Έθνους μας, οι Πολύτεκνες χριστιανικές οικογένειες, οι Ήρωες αγωνιστές για την ελευθερία, όλοι οι Άγιοι –παλαιοί και σύγχρονοι και μεγάλοι χαρισματούχοι-, μας εμπνέουν υπερηφάνεια και την βεβαιότητα πως είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού!

Μέσα σέ αυτά τα πλαίσια και ο σήμερα τιμώμενος κύριος Πρόδρομος Εμφιετζόγλου καλείται να αναλάβει τα ηνία της σύγχρονης Ελλάδας μας, ο οποίος έχει όλες τις προϋποθέσεις να αναστήσει το Έθνος μας από τη  σημερινή καταστροφή, όπου μας έχουν καταποντίσει ανάξιοι, αντίχριστοι και προδότες πολιτικοί.

Από το Άγιον Όρος προσευχόμαστε να αναδείξει ο λαός την Πανελλήνια Πατριωτική Ένωση και τον κύριο Πρόδρομο Εμφιετζόγλου έναν σύγχρονο εθνοσωτήρα, όπως τον άγιο Προφήτη Μωυσή και τον  Βυζαντινό Βασιλέα Ιωάννη Βατάτζη και τον αείμνηστο Ιωάννη Καποδίστρια.

Αμήν, γένοιτο !!

-Το-

Γραφείο Τύπου