Με τιμή και χαρά ανακοινώνουμε τον ορισμό του Καθηγητή – Συνταγματολόγου Γιώργου Κασιμάτη ως Νομικού Συμβούλου της Πανελλήνιας ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Η εν λόγω συνεργασία αποφασίσθηκε μετά από σημερινή συνάντηση μεταξύ του κου Κασιμάτη, του Προέδρου Πρόδρομου Εμφιετζόγλου και στελεχών και φίλων της Πανελλήνιας ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗΣ, όπου εξήχθη το συμπέρασμα ότι υφίσταται ταύτιση απόψεων.