Με τιμή και χαρά ανακοινώνουμε την υποψηφιότητα του κου Σαράντου Κατσάκου στην εκλογική περιφέρεια Λέσβου.

Ο Σαράντος Κατσάκος ζει και εργάζεται τα τελευταία 22 χρόνια στη Μυτιλήνη, στον τομέα του εμπορίου, κάτι που τον φέρνει κοντά στους κατοίκους του νησιού και στις καθημερινές ανησυχίες για τον τόπο. Έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση ως εθελοντής στην πυροσβεστική και σε συλλογικότητα πολιτών που στηρίζει τους κατοίκους που δυσκολεύονται στις σημερινές συνθήκες διαβίωσης. Βασικός του σκοπός είναι η ανάδειξη του φυσικού πλούτου και του πολιτισμού της Λέσβου και η αποτροπή σύνδεσής της με το μείζον πρόβλημα του μεταναστευτικού.

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε καλό αγώνα και καλή επιτυχία.

-ΤΟ-

Γραφείο Τύπου