Ερωτήσεις - Απορίες

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε τις απορίες και τις ερωτήσεις σας, οι οποίες θα ομαδοποιούνται και θα απαντώνται ανά δεκαπενθήμερο από τον Πρόεδρο του κόμματος κ. Πρόδρομο Εμφιετζόγλου.