Μας κάνεις υπερήφανους! Η Πανελλήνια ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι πάντα κοντά σου στα καλά, αλλά και στα δύσκολα!

Πρόδρομος Εμφιετζόγλου 

Πρόεδρος

Πανελλήνιας ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ